Podmienky používania

Účinný dátum: 1.2.2024
Vitajte na webovej stránke www.skclinic.sk (ďalej len „Stránka“). Pred použitím tejto Stránky si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce Podmienky používania. Používaním tejto Stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania.
1. Používanie Stránky
1.1. Používaním tejto Stránky súhlasíte, že budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy.
1.2. Nesmie sa používať žiadna automatizovaná činnosť, ktorá by mohla narušiť či zasiahnuť do fungovania tejto Stránky.
2. Vlastníctvo
2.1. Všetok obsah zverejnený na tejto Stránke, vrátane textov, obrázkov, log a iného materiálu, je majetkom SK Clinic alebo jeho licenciantov a je chránený autorskými právami.
2.2. Žiadna časť obsahu tejto Stránky sa nesmie reprodukovať, distribuovať, prenášať alebo inak využívať bez predchádzajúceho písomného súhlasu od SK Clinic.
3. Odkazy na stránky tretích strán
3.1. Táto Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. SK Clinic nemá kontrolu nad obsahom týchto stránok a nie je zodpovedný za akýkoľvek obsah tretích strán.
4. Zodpovednosť
4.1. SK Clinic sa snaží udržiavať presné a aktuálne informácie na tejto Stránke, ale nezaručuje presnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť obsahu.
4.2. SK Clinic nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku používania alebo neschopnosti používať túto Stránku.
5. Zmeny v Podmienkach používania
5.1. SK Clinic si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť tieto Podmienky používania.
5.2. Akékoľvek zmeny budú účinné od ich zverejnenia na tejto Stránke.
6. Kontaktujte nás
6.1. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Podmienok používania, kontaktujte nás na info@skclinic.sk

Návrat hore