Zásady ochrany osobných údajov

Účinný dátum: 1.2.2024
Vitajte na webovej stránke www.skclinic.sk (ďalej len „Stránka“). Priamo v SK Clinic berieme váš súkromný život vážne a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako zbierame, používame a chránime vaše osobné údaje.
1. Zhromažďovanie osobných údajov
1.1. Pri nákupe produktov alebo služieb na našej Stránke môžeme od vás požiadať o určité osobné údaje, ako sú vaše meno, e-mailová adresa, adresa doručenia, telefónne číslo a podobne.
1.2. Okrem toho môžeme automaticky zbierať určité informácie o vašej návšteve našej Stránky, ako sú IP adresa, typ prehliadača, použité odkazy a stránky, ktoré ste navštívili.
2. Použitie osobných údajov
2.1. Vaše osobné údaje používame výlučne na účely vykonávania vašich objednávok, poskytovania služieb, komunikácie s vami a informovania o novinkách a ponukách, pokiaľ ste nám udelenie takéhoto súhlasu.
3. Zdieľanie osobných údajov
3.1. Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi tretími stranami, s výnimkou prípadov, kedy je to nevyhnutné na splnenie právnych povinností alebo na ochranu našich legitímnych záujmov.
4. Bezpečnosť osobných údajov
4.1. Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, odhalením alebo zničením.
5. Práva používateľa
5.1. Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania. Tiež sa môžete kedykoľvek odhlásiť z príjmu propagačných komunikácií od nás.
6. Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov
6.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť občas aktualizované. Ak prídeme na zmeny, ktoré majú vplyv na vaše práva alebo na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, budeme vás informovať o týchto zmenách.
7. Kontaktujte nás
7.1. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich údajov, neváhajte nás kontaktovať na info@skclinic.sk

Návrat hore